تبلیغات
حسابداری ، مذهبی ، سیاسی ، فراماسونری ، هنر و ... - دریافت فایلهای دروس حسابداری بصورت پاورپوینت در قالب فایل زیپ

حسابداری ، مذهبی ، سیاسی ، فراماسونری ، هنر و ...
 
«اِنّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّکرَ وَ اِنّا لَهُ لَحافِظون» قرآن کریم سوره حجر آیه 9
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 22 آذر 1390 توسط محمد درزیان خشکرودی
دریافت فایلهای دروس حسابداری بصورت پاورپوینت در قالب فایل زیپ

شما می توانید دروس زیر را به صورت فایلهای زیپ و پاورپویت در ادامه مطلب دانلود نمایید:
اصول حسابداری1 ، اصول حسابداری2 ، اصول حسابداری3 ، اصول علم اقتصاد ، اقتصاد خرد ، تحقیق در عملیات ، توسعه اقتصادی و برنامه ریزی ، حسابداری پیشرفته1 ، حسابداری پیشرفته2 ، حسابداری صنعتی1 ، حسابداری صنعتی2 ، حسابداری صنعتی3 ، حسابداری مالیاتی ، حسابداری میانه1 ، حسابداری میانه2 ، حسابرسی1 ، حسابرسی2 ، حقوق بازرگانی ، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1 ، ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2 ، روانشناسی ، مالیه عمومی و خط مشی دولتها ، مباحث جاری در حسابداری ، مبانی جامعه شناسی ، مدیریت مالی1 ، مدیریت مالی2 ، روش تحقیق در مدیریت

حسابداری

 

نام درس

نویسنده دریافت فایل
1
 اصول حسابداری1
ترابی
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
2
 اصول حسابداری1
عیوضی حشمتی
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
3
 اصول حسابداری1
 دکتر حسینی
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
4
 اصول حسابداری2
هدایتیان
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
5
 اصول حسابداری3
غلامی کیان
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
6
 اصول حسابداری3
صلواتی
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
7
 اصول علم اقتصاد
دکترغفاری
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
8
 اقتصاد خرد
خداداد کاشی
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
9
 اقتصاد خرد
فرحمند حبیبی
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
10
 تحقیق در عملیات
حیدری
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
11
 توسعه اقتصادی و برنامه ریزی
فرحمند حبیبی
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
12
 توسعه اقتصادی
دکتر لشکری
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
13
 حسابداری پیشرفته1
هدایتیان
  http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
14
 حسابداری پیشرفته2
شفیع زاده
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
15
 حسابداری صنعتی1
مقدم
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
16
 حسابداری صنعتی1
غلامی کیان
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
17
 حسابداری صنعتی1
دکترصالح نژاد
  http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
18
 حسابداری صنعتی2
مقدم
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
19
 حسابداری صنعتی2
دکتر صالح نژاد
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
20
 حسابداری صنعتی3
دکتر صالح نژاد
http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
21
 حسابداری مالیاتی
عیوضی حشمتی
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
22
 حسابداری مالیاتی
شفیع زاده
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
23
 حسابداری میانه1
مقدم
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
24
 حسابداری میانه1
غلامی کیان
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
25
 حسابداری میانه1
مشکی
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
26
 حسابداری میانه2
ترابی
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
27
 حسابداری میانه2
شفیع زاده
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
28
 حسابرسی1
صلواتی
  http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
29
 حسابرسی2
شفیع زاده
  http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
30
 حقوق بازرگانی
دکتر حسینی
  http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
31
 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 1
صحت خواه
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
32
 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2
سلطانی
  http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
33
 ریاضیات و کاربرد آن در مدیریت 2
میرزایی
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
34
 روانشناسی کار
هرمزی
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
35
 مالیه عمومی و خط مشی دولتها
غفاری
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
36
 مالیه عمومی و خط مشی دولتها
میلانی
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
37
 مباحث جاری در حسابداری
ترابی
  http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
38
 مبانی جامعه شناسی
کیانی
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
39
 مدیریت مالی1
شفیع زاده
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
40
 مدیریت مالی1
صلواتی
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
41
 مدیریت مالی2
هدایتیان
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
42
 مقدمه‌ای بر روش تحقیق در مدیریت
دکتر خدابخش
   http://mojtaba-jafari.persiangig.com/PDF/Payam-Noor/ppt-icon.gif
 
طبقه بندی: حسابداری،  اقتصاد و مدیریت، 
برچسب ها: دریافت فایلهای دروس حسابداری بصورت پاورپوینت در قالب فایل زیپ، دروس حسابداری، پاورپوینت، فایل زیپ،  


persian gulf

تبادل لینک

خرید بک لینک