تبلیغات
حسابداری ، مذهبی ، سیاسی ، فراماسونری ، هنر و ... - 12 کتاب در یک نگاه

حسابداری ، مذهبی ، سیاسی ، فراماسونری ، هنر و ...
 
«اِنّا نَحنُ نَزَّلنَا الذِّکرَ وَ اِنّا لَهُ لَحافِظون» قرآن کریم سوره حجر آیه 9
نوشته شده در تاریخ سه شنبه 14 تیر 1390 توسط محمد درزیان خشکرودی
توضیحات کلی در مورد 12 کتاب با موضوع حسابداری و حسابرسی در عناوین : 

حسابدارى استهلاک
حسابدارى داراییهاى نامشهود و مخارج انتقالى به دورههاى آتى
حسابدارى وجوه نقد، سرمایه گذاریهاى کوتاه مدت و مطالبات
حسابدارى موجودى مواد و کالا
حسابدارى بدهیهاى جارى و بدهیهاى احتمالى
حسابدار ی تغییر قیمتها
افشاء در گزارشگرى مالى
مدیریت مالى نشریه شماره ٩٢
حسابدارى پیشرفته
تجزیه و تحلیل صورتهاى مالى
شناسایى درآمد
قیمتگذارى انتقالات داخلى

1. حسابدارى استهلاک – نشریه شماره ٩٠

تالیف آقایان: دکتر فضلاله اکبرى، مصطفى على مدد

از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسى

2. حسابدارى دارایىهاى نامشهود و مخارج انتقالى به دورههاى آتى – نشریه شماره ٨۴
تالیف آقایان: مصطفى گودرزى و حبیب ا… تیمورى
از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسى

3. حسابدارى وجوه نقد، سرمایه گذاریهاى کوتاه مدت و مطالبات – نشریه شماره ٧٠

ترجمه و تالیف آقایان: مصطفى گودرزى و حبیب ا… تیمورى
از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسى

4. حسابدارى موجودى مواد و کالا- نشریه شماره ٨٠
ترجمه و تالیف: آقاى رضا نظرى
از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسى

5. حسابدارى بدهىهاى جارى و بدهىهاى احتمالى-نشریه شماره ٧٩
ترجمه و تالیف: آقایان حبیب ا… تیمورى و مصطفى گودرزى
از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسى

6. حسابدار ی تغییر قیمتها
نشریه شمار ه ١٠٠ (چا پ او ل)
ترجمه و تالیف: آقا ی حبیب ا… تیموری
از انتشارات مرآز تحقیقات تخصصی حسابداری و حسابرسی سازمان حسابرسی

7. افشاء در گزارشگرى مالى
نشریه شماره ۶٨
ترجمه و تالیف: عزیز عالىور
از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسى

8. مدیریت مالى نشریه شماره ٩٢
ترجمه و تالیف: دکتر رضا شباهنگ
از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسى

9. حسابدارى پیشرفته
جلد اول – صورتهاى مالى تلفیقى
نشریه شماره ١٢٠
ترجمه و تالیف: آقاى دکتر رضا شباهنگ
از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسى

10. تجزیه و تحلیل صورتهاى مالى
(با تجدید نظر)
نشریه شماره ١٢٩
تألیف: دکتر فضلا… اکبرى
از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسى

11. شناسایى درآمد
نشریه شماره ١۴٢
تألیف: حبیب ا… تیمورى ماسوله
از انتشارات مدیریت بررسىهاى فنى و حرفهاى سازمان حسابرسى

12. قیمتگذارى انتقالات داخلى
نشریه شماره ١٢٨
ترجمه و تالیف :عزیز عالىور
از انتشارات مرکز تحقیقات تخصصى حسابدارى و حسابرسى سازمان حسابرسى


!!!12 کتاب در یک نگاه!!!

طبقه بندی: حسابداری،  اقتصاد و مدیریت، 
برچسب ها: 12 کتاب در یک نگاه، حسابداری، مدیریت، اقتصاد، حسابدارى استهلاک، حسابدارى داراییهاى نامشهود و مخارج انتقالى به دورههاى آتى، حسابدارى وجوه نقد، سرمایه گذاریهاى کوتاه مدت و مطالبات، حسابدارى موجودى مواد و کالا، حسابدارى بدهیهاى جارى و بدهیهاى احتمالى، حسابدار ی تغییر قیمتها، افشاء در گزارشگرى مالى، مدیریت مالى نشریه شماره ٩٢، حسابدارى پیشرفته، تجزیه و تحلیل صورتهاى مالى، شناسایى درآمد، قیمتگذارى انتقالات داخلى،  


persian gulf

تبادل لینک

خرید بک لینک